top of page

Kailangan mo ng cash sa emergency?

  • May Special High Value para sa sangla ng mga Pilipino.

  • 4 months expiry date, plus 6 weeks allowance para may panahon kang mabawi mo ang iyong naisangla.

Shop B, G/F Heung Lam Bldg., 23 Connaught Road, Central, Hong Kong (Opposite Maxim’s)

bottom of page