top of page
esdiback.jpg
esdi3.jpg
esdi2.jpg
esdi4.jpg
  • Interview every month in our counterpart agency in Philippines.

  • Maari ninyong ibigay sa amin ang biodata ng inyong mga kamag-anak at kaibigan, at kami na ang bahalang magpadala sa kanila ng mga kaukulang impormasyon.

  • Finished Contract/Terminated

  • EMPLOYERS COME EVERYDAY

esdi1.jpg

Rm. 1106, Haleson Building, 
No.1 Jubilee Street, Central,

Hong Kong
Tel: 2899 2809

bottom of page