Mga Kwentong

Dream Love

Nakakabighaning pabango very effective

Rachel Lopez

Isang kaibigan ni Rachel Lopez ang nagpakilala sa kanya ng Dream Love 1000 Perfume at sinabing mabibili ito sa Victory Supermarket sa World Wide House Central. Hinabilin na kaagad ng kaibigan kung saan ito pwedeng mabili dahil tiyak na babalik-balikan ang tindahan para mabili ang pabangong gawa sa Englatera.

Sa unang paggamit pa lang ni Rachel ng pabango, pagkatapos niyang maligo ay naramdaman niya mismo ang isang refreshing na amoy at tuwang-tuwang nagbida at nagpasalamat sa kaibigang nag-introduce nito sa kanya.

Noong siya ay lumabas papuntang market ay kapansin-pansin na bawat nakakatabi niya, sa daan, sa sasakyan at sa paglalakad, ay parang namagnet at nilalanghap-langhap siyang palihim at panaka-naka. Natutuwa siya at sa sarili niya alam niya na tulad ng sariling obserbasyon niya, ay nababanguhan sa freshness ng amoy niya ang mga ito. Hindi pa nangyari kay Rachel ang ganito na halos lahat ay napapalingon at napapa-langhap sa kanya dahil sa samyo ng kanyang pabango.

Tama nga at napatunayan niya ang patotoo at payo ng kanyang kaibigan na magiging kakaiba ang kanyang pakiramdam sa tuwing siya ay gagamit ng pabangong ito. Epektibo nga at napatunayan din niya na mabuti ang kanyang kaibigan dahil hindi niya ito sinarili lamang sa kanya; bagkus ay ibinahagi kay Rachel kung ano ang mayroon siya! 

*Naghahanap ka man ng pag-ibig, nang-aakit ka man ng lalaki, o gustong maging tapat ito sa iyo, o gusto mong ikaw ang ikasal sa halip na maging abay lang sa kasal, kung gusto mong may pagbabago ng saloobin ang iyong amo sa kabaitan, at maging kaakit-akit sa paningin ng lahat... ito ang kasagutan!