top of page
asiandragon.jpg

Shop 55, Ground Floor, Block 12, City Garden, North Point (MTR: Fortress Hill)

Ang choice ng mga kapusong Pinoy sa bilis at ganda ng serbisyo.

new prces apr22.jpg

FREE QUOTATION FOR APPLIANCES AND FURNITURE . WE ACCEPT CO-LOAD AT VERY REASONABLE PRICE.

asiandragon2.jpg

Groceries, kumot, curtain, towels, jeans and Pony bags also available at our shop

Salamat po sa 28 years ninyong pagtitiwala ng inyong padala sa aming pangangalaga.

Pindutin ang numero sa ibaba para mag-autodial kay Ate Cora.

asiandragon3.jpg
bottom of page