top of page
asiandragon.jpg

Shop 55, Ground Floor, Block 12, City Garden, North Point (MTR: Fortress Hill)

Ang choice ng mga kapusong Pinoy sa bilis at ganda ng serbisyo.

areas.jpg

FREE QUOTATION FOR APPLIANCES AND FURNITURE . WE ACCEPT CO-LOAD AT VERY REASONABLE PRICE.

Groceries, kumot, curtain, towels, jeans and Pony bags also available at our shop

DO YOU KNOW WHERE YOUR BOX IS?

It's easy! Just press here:
 E-TRACK 
Then input your box number.

adctrack.jpg

Salamat po sa 31 years na ninyong pagtitiwala ng inyong padala sa aming pangangalaga.

Pindutin ang numero sa ibaba para mag-autodial kay Ate Cora.

asiandragon3.jpg
bottom of page